/
Loading

reallifecam.monster

yourporn sexy

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • İşveren isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak,
  • İşveren ve taşeron ile iletişim kanallarını tarif ederek bu iletişimin hatasız kurulmasını sağlamak,
  • Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek,
  • Şantiye süreçlerinde zayiatları optimum seviyede tutarak verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek,
  • Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımdan kaçınmamak,
  • Çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine ve zorunlu standartlarına uymak,
  • Personelin DOĞAN İNŞAAT çalışanı olmaktan dolayı kendisini mutlu hissetmesini ve gurur duymasını sağlamak,
  • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,
  • Taşeronları geliştirmek amacıyla yönlendirici olunurken kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurmak ve uygulamak,
  • Atılan her adımda ve alınan tüm kararlarda DOĞAN İNŞAAT personeli olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket edilerek elde edilen başarılar ile uzun yıllarda kazanılan SAYGINLIĞIN zedelenmeden artmasına katkı sağlamak.
click to investigate uporn videos
Doğan İnşaat